Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
panato
2169 e7ad 500
Reposted fromjethra jethra viasecalecornutuum secalecornutuum
panato
5149 09de 500
panato
Ballada o dwóch siostrach
Były dwie siostry: Noc i Śmierć,
Śmierć większa, a Noc mniejsza,
Noc była piękna jak sen a Śmierć,
Śmierć była jeszcze piękniejsza -
panato
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viabajaderra bajaderra
panato
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viahydrosphere hydrosphere
panato
panato
8105 4b6a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutkapa outkapa
panato
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoutkapa outkapa
panato
4486 d65e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialubisztosuko lubisztosuko
panato
panato
7570 838d
Stanisław Barańczak
panato
siadając na najobrzydliwszym fotelu w tramwaju.
panato
Reposted fromFlau Flau viaintroweird introweird
panato
panato
7375 389b
panato
panato
4927 56ac 500
panato
Nic nie jest stracone, jeśli ma się odwagę przyznać, że wszystko jest stracone i że trzeba zaczynać od zera.  
— Julio Cortázar, Gra w klasy
panato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl