Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

panato
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
panato
9053 588f 500
Reposted fromzciach zciach viaSalvoDali SalvoDali
panato
Niedojrzała miłość mówi: 'Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję'. Dojrzała miłość mówi: 'Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham'.
— Erich Fromm
panato
2239 f400
Reposted fromMatalisman Matalisman viaretaliate retaliate
panato
grafika aesthetic, beauty, and flowers
Reposted fromweightless weightless viaretaliate retaliate
panato
panato
6281 0cd8 500
Reposted fromphilipp philipp viaretaliate retaliate
panato
Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium.
— Emil Cioran – Ćwiartowanie
Reposted fromvaka vaka viaMamba Mamba
panato
0939 1370 500
Reposted fromintrigante intrigante viaMamba Mamba

August 23 2016

panato
6981 ceee
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
panato
4679 1dfa 500
Reposted fromsquall squall viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
panato
To słodkie, kiedy ktoś wie o Tobie nawet najdrobniejsze szczegóły. Nie dlatego, że bezustannie mu przypominasz, ale dlatego, że po prostu zwraca na to uwagę.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapesymista pesymista
panato
panato
Reposted fromshakeme shakeme viapesymista pesymista
panato
7608 363e 500
Reposted fromnightmvre nightmvre viaa-antimatter a-antimatter
panato
panato
panato
panato
0362 f44e
Reposted froma-antimatter a-antimatter
panato
0867 9577
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl