Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

panato
Znów go mam. Znów z nim jestem. Znów wszyscy mówią, jak to dla mnie źle i że nie powinnam. Znów byłam chwilę szczęśliwa, ale znów przyszły myśli, że może on już mnie nie chce, że nie pragnie, że nudzi się.
panato

I want a relationship with no drama. Just loyalty and great sex...
Reposted fromCM12 CM12 viatoniewszystko toniewszystko
panato
Najwiekszym problemem w komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
panato
Kobiety za dużo mężczyznom wybaczają, za mało wymagają. Traktują ich jak dzieci, więc oni zachowują się jak dzieci.
— Piotr C. "BRUD"
panato
8641 6097
panato
W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— John Green – Szukając Alaski
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
panato

Byłem przygotowany, ale boli nadal.

— Hiro Fujiwara
panato
Oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało. Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem co ze sobą zrobić.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, "Listy na wyczerpanym papierze"
panato
0091 d300
Reposted fromoutline outline viatoniewszystko toniewszystko
panato
3318 7e35
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
panato
panato
1126 d39f 500
Reposted fromhagis hagis viatoniewszystko toniewszystko
panato
panato
Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego"
— Jarosław Grzędowicz - Księga Jesiennych Demonów
panato

Ciebie już nie ma
Całe są tylko oczy
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni
Niż pamięć

— Tomasz Jastrun
panato
8343 8bd2
Reposted fromsobol sobol viaLamb Lamb
panato
panato
4801 4bd9 500
Reposted fromfungi fungi vialoveher loveher
panato
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
panato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl