Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

panato
panato

"Moim celem jest stworzenie życia
od którego nie będę potrzebował wakacji."

— Rob Hill
Reposted fromavooid avooid viatoniewszystko toniewszystko
panato
5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska
panato
8874 17d2
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight viapesymista pesymista
panato
3054 9948 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viahydrosphere hydrosphere
panato
1731 eee1
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
panato
4175 57ea
Reposted fromnikotyna nikotyna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
panato
panato
1995 07bb
panato
7046 ae94 500
Reposted frombalagan balagan viaLamb Lamb
panato
panato
9581 fe1d 500
Reposted fromYuei Yuei viamrymrumru mrymrumru
panato
7559 dfdd 500
don't fart
Reposted frompetronela petronela viacontroversial controversial
panato
5885 7058
Reposted frombastiontur bastiontur viacontroversial controversial
panato
2747 7bc8 500
Great idea
Reposted fromMerari Merari viacontroversial controversial
panato
2855 8aad 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viacontroversial controversial
panato
7268 b124 500
Reposted frombudas budas viacontroversial controversial
panato
panato
7116 7de8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapesymista pesymista
panato
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromsercowisko sercowisko viaellijah ellijah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl