Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
panato
a tam?
panato
mamwielkiewyrzutysumienia.
glupio zrobilam te pare lat temu.
pamietam, dlaczego to zrobilam, ale nie rozumiem, jak moglam sie usprawiedliwiac owczesnym stanem rzeczy.
moglam zachowac zwykly honor,nie?
nie wiem sama,czy nie chcialam wlasnie w ten sposob, zeby poczuc ze oboje jestesmy nie ok wobec siebie.
panato
Pozory mylą. Jaka to,kurwa prawda
panato
8196 42aa 500
Reposted frommieczuu mieczuu viamrymrumru mrymrumru
panato
- Masz już jakiś plan?
- Przedawkować, podciąć sobie żyły, a potem się powiesić.
- Wszystko na raz?
- Żeby przypadkiem nie zostało to zinterpretowane jako wołanie o pomoc.
Reposted frompawelq89 pawelq89 viasadworld sadworld
panato
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasadworld sadworld
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viasadworld sadworld
panato
8327 ead7
Reposted fromretaliate retaliate viasadworld sadworld
panato
8695 8a09 500
Reposted fromrol rol viafourstrings fourstrings
panato
4801 ad0d 500
Reposted fromfelicka felicka viaMamba Mamba
panato
3128 e01f
Reposted fromposzum poszum viakyte kyte
panato
Waiting in line
Reposted fromfabs3 fabs3 viasadworld sadworld
panato
'We were nineteen years old. We barely knew each other. The way I waited only built up feelings that weren’t based on anything except false hopes and idealized love.' -Colleen Hoover
Reposted frombeautifulwar beautifulwar
panato
1800 e174
Reposted froma-antimatter a-antimatter
panato
4259 5847
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahepi hepi
panato
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viasadworld sadworld
3943 4f0d 500
Reposted fromihonorata ihonorata viasadworld sadworld
panato
2024 7cc1 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
panato
2776 758d 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
panato
0105 39e3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl